Szkoła Radiologii PLTR Szkoła Radiologii PLTR

Szkoła Radiologii Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego powstała w 2001 roku z inicjatywy profesorów: Andrzeja Marcińskiego (ówczesnego Przewodniczącego Zarządu Głównego PLTR), Bogdana Pruszyńskiego i Jerzego Waleckiego. Odbywa się dwa razy w roku, zwykle w 3. piątek i sobotę marca oraz października w cyklach pięcioletnich. Poszczególne edycje Szkoły poświęcone są diagnostyce układu kostnego, ośrodkowego układu nerwowego, jamy brzusznej, chorób kl. piersiowej, układu moczowego i narządów rodnych a także z zakresu radiologii zabiegowej. W wykładach uczestniczy około 800 lekarzy. Szkoła Radiologii PLTR (certyfikowana przez CMKP) jest obowiązkowa dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację według programu z 2003 roku. Nie jest obowiązkowa dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację od 01 października 2014 (nowy - modułowy program specjalizacji). Jednak niektóre edycje mogą mieć tematy identyczne z tematami obowiązkowych kursów programu modułowego, przez co będą mogły być zaliczone do szkolenia specjalizacyjnego. W Szkole mogą wziąć udział również lekarze specjaliści z radiologii i diagnostyki obrazowej a także innych specjalności, zainteresowani tematyką wykładów.

 

 

Rada Naukowa Szkoły Radiologii PLTR

 

Prof. Andrzej Urbanik - Przewodniczący

Prof. Jerzy Walecki - Członek

Prof. Marek Sąsiadek - Członek

Prof. Andrzej Cieszanowski - Członek

Dr Jacek Heciak – Sekretarz

 

Adres do korespondencji

Jacek Heciak

jacek.heciak@gmail.com

tel. kom. 694 498 008

 

Miejsce wykładów

Kieleckie Centrum Kultury,

Kielce, Plac Moniuszki 2b

 

Informacje o kolejnych edycjach Szkoły

Zapraszamy na stronę www.polradiologia.org (dział kalendarium)

 

Certyfikat

Uczestnik Szkoły otrzymuje certyfikat o wartości 14-17 punktów edukacyjnych – w zależności od programu kolejnej edycji.

 

Inne informacje

Dla specjalistów z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz lekarzy innych specjalności udział w szkole jest płatny i wynosi:

 

- członek PLTR - 200 zł

- brak członkostwa w PLTR - 300 zł

 

Udział w Szkole, dla osób specjalizujących się, jest bezpłatny. Prosimy jedynie o opłatę logistyczną na konto firmy obsługującej imprezę – jest to kwota obejmująca także przerwy kawowe. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia obiadów.

Uczestnicy otrzymują skrót wykładów w formie plików pdf za pośrednictwem www.szkolaradiologii.pl

 

Zakwaterowanie

Uczestnicy załatwiają zakwaterowanie we własnym zakresie

 

Organizator logistyczny:

Firma PROTEO Michał Prokop

ul. Grochowa 31/49, 25-606 Kielce

NIP: 959-175-13-45

email: kontakt@proteo.pro

Partnerzy Partnerzy

                              philips_logo  

Kontakt Kontakt

Administracja systemu Szkoły (potwierdzenia wpłat składek, faktury, certyfikaty, obsługa systemu):

e-mail: administracja@szkolaradiologii.pl

Organizacja Szkoły:

e-mail: jacek.heciak@gmail.com

Lokalizacja Lokalizacja

 

Plac Stanisława Moniuszki 2b, 25-334 Kielce

41 344 40 32


Wyświetl większą mapę

Szkoła Radiologii - Wiosna 2017 Szkoła Radiologii - Wiosna 2017

Diagnostyka Obrazowa Serca i Naczyń

5 - 6 maja 2017r. Kielce

 

Kierownictwo naukowe :

Katarzyna Gruszczyńska, Ilona Michałowska, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Andrzej Urbanik

 

Organizator:

Katedra Radiologii Collegium Medicum UJ wraz z Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznym.

Jest to kurs z listy kursów obowiązkowych dla programu modułowego (nr 11).

Kurs jest akredytowany przez CMKP: Nr 05-726/3-11-004-2017

 

ZAPISY: w formie elektornicznej poprzez portal. 

Prosimy o nienadsyłanie zgłoszeń drogą mailową.

!! Informujemy, że w czasie trwania Szkoły NIE MA MOŻLIWOŚCI opłacania udziału w formie gotówkowej lub płatności kartą.

 

5 maja 2016 (piątek)

 

Sesja I

Embriologia i anatomia układu sercowo – naczyniowego

 

8.30 – 9.15

Embriologia układu sercowo-naczyniowego; anatomia serca i naczyń

prof. .med. Bogdan Ciszek (Warszawa ) 45min

9.15 – 9.45

Anatomia i obrazowanie serca i naczyń oraz ich anomalii rozwojowych, w tym układu limfatycznego widocznych w tomografii komputerowej (TK) i rezonansie magnetycznym (MR) wykonanych ze wzmocnieniem kontrastowym

dr n.med Maciej Krupiński (Kraków) 30 min

 

Sesja II

Anatomia i obrazowanie serca i naczyń

 

9.45 - 10.15

Anatomia i obrazowanie serca i dużych naczyń w klasycznej radiologii

dr med. Ilona Michałowska (Warszawa) 30 min

10.15 – 10.45

Anatomia i obrazowanie serca i dużych naczyń w badaniach ultrasonograficznych - w echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej, w badaniach dopplerowskich

dr med. Kinga Gościńska-Bis (Katowice) 30 min

 

10.45 – 11.05 Przerwa kawowa

 

11.05 – 11.35

Anatomia i obrazowanie serca i dużych naczyń z użyciem metod medycyny nuklearnej

dr med. Mariola Kleist ( Kielce) 30 min

11.35 – 12.05

Wskazania, przeciwskazania i potencjalne zagrożenia stosowanych technik diagnostycznych w obrazowaniu serca i dużych naczyń

dr hab. med. Katarzyna Gruszczyńska (Katowice) 30 min.

 

Sesja III

Zagadnienia związane z patologią serca i naczyń, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki obrazowej choroby niedokrwiennej serca

 

12.05 – 12.35

Choroba niedokrwienna serca: klasyfikacja, wytyczne, diagnostyka echokardiograficzna, próba wysiłkowa

prof. med. Marianna Janion (Kielce) 30 min

12.35 - 13.20

Diagnostyka obrazowa choroby niedokrwiennej serca w TK i MR

dr med. Małgorzata Urbańczyk – Zawadzka (Kraków Szpital) 45min

 

13.20 – 14.40 Przerwa obiadowa

 

Sesja III c.d.

 

14. 40 - 15.10

Guzy serca w MR

dr med. Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka (Kraków) 30 min

15.10 – 15.55

Kardiomiopatie i zapalenie mięśnia sercowego w MR

dr med. Dorota Piotrowska-Kownacka (Warszawa) 45min

15.55 – 16. 25

Nadciśnienie płucne pierwotne i wtórne - diagnostyka obrazowa

dr hab. med. Grzegorz Staśkiewicz (Lublin) 30 min

16.25 – 16. 50

Obraz RTG, TK i MR chorób osierdzia

dr Małgorzata Mielnik (Kraków) 20 min

 

16. 50 – 17.10 Przerwa kawowa

 

Sesja IV

Wady wrodzone serca i dużych naczyń

 

17. 10 – 17.40

Wady wrodzone serca i dużych naczyń

dr med. Ilona Michałowska (Warszawa) 30 min

17.40 – 18.10

Wady wrodzone serca u dzieci: klasyfikacja, znaczenie echokardiografii, trudności diagnostyczne

dr med. Joanna Krzystolik-Ładzińska (Katowice) 30min

18.10 – 18.40

Wady wrodzone serca u dzieci: terapia cewnikowa

Prof. med. Jacek Białkowski (Zabrze) 30 min

18.40 – 19.10

Wady wrodzone serca u dzieci: leczenie kardiochirurgiczne

dr hab. med. Marek Wites ( Katowice) 30 min

 

6 maja 2017 (sobota)

 

Sesja V

Diagnostyka obrazowa przed operacjami kardiochirurgicznymi i po nich, w interwencjach kardiologicznych, chirurgii naczyniowej oraz zabiegach wewnątrznaczyniowych

 

8.30 – 9.00

Diagnostyka TK wad serca u dzieci przed operacjami kardiochirurgicznymi i po nich oraz w interwencjach kardiologicznych

dr med. Zbigniew Olczak (Katowice) 30min

9.00 – 9.30

Diagnostyka MR wad wrodzonych serca przed i po interwencjach kardiologicznych i operacjach kardiochirurgicznych

dr med. Karol Miszalski-Jamka ( Zabrze) 30 min

9.30 – 10.00

Leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej i jej powikłań ( w tym tętniaków serca), wskazania do transplantacji serca

prof. med. Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa) 30 min

 

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa

 

Sesja V c.d.

 

10.30 – 11.00

Badania obrazowe przed i po transplantacji serca

dr med. Ilona Michałowska (Warszawa) 30 min

11.00 – 11.30

Diagnostyka obrazowa przed TAVI

dr med. Karol Miszalski-Jamka (Zabrze) 30 min

11. 30 – 12.15.

Diagnostyka obrazowa przed zabiegiem ablacji AF

prof. med Elżbieta Czekajska-Chehab (Lublin) 45min

 

12 15 – 13.00 Sprawdzian zaliczeniowy kursu

Składki członkowskie PLTR Składki członkowskie PLTR

Portal Szkoła Radiologii realizuje przyjmowanie składek członkowskich PLTR.

Osoby chcące opłacić składkę muszą się zarejestrować a w przypadku posiadania konta w portalu zalogować do systemu.

Składki opłacane są drogą elektroniczą za pośrednictwem systemy Przelewy24.

Po opłaceniu składki w sekcji 'Pliki' możliwe jest pobranie dokumentu (dowodu wpłaty) potwierdzającego jej opłacenie.

FORMULARZ REJESTRACJI W PORTALU 

FORMULARZ LOGOWANIA

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania

Materiały udostępnione:

 • Zbiór wykładów z sesji Wiosna 2016
 • Zbiór wykładów z sesji Jesień 2015
 • Zbiór wykładów z sesji Wiosna 2015
 • Zbiór wykładów z sesji Jesień 2014
 • Zbiór wykładów z sesji Wiosna 2014

Sylabusy:

 • Sylabus - Edycja Marzec 2011 r.
 • Sylabus - Edycja Październik 2011 r.
 • Sylabus - Edycja Marzec 2012 r.
 • Sylabus - Edycja Październik 2012 r.
 • Sylabus - Edycja Marzec 2013 r.
 • Sylabus - Edycja Październik 2013 r.

 

Materiały dodatkowe:

Październik 2012:

 • Wykład: Diagnostyka zmian patologicznych prącia, moszny i nietrzymania moczu
 • Wykład: Techniki badań obrazowych nerek i dróg moczowych
 • Wykład: Urazy układu moczowego

 

Marzec 2012:

 • Wykład: Metodyka i protokoły badania TK narządów jamy brzusznej
 • Wykład: Technika i zastosowanie kolonografii TK